เรามีศูนย์ภาพรังสีวินิจฉัยเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูง

พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

บริการของเรา

ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุณภาพทันสมัยที่สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติในร่างกายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำและสอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้ป่วยและสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

  • เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray) และ ระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography: DR)
  • ตรวจด้วยเครื่อง MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) 1.5 Tesla
  • ตรวจด้วยเครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
  • ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงต่างๆ (CT Scan 64 Slices)
  • ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม Digital mammography หรือ Full-filed digital mammogram (FFDM)
  • ตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ (Ultrasonography)
  • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)

สถานที่ & ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั้น 1
โทร: 0-2836-9999 ต่อ 2016-7
แผนกรังสีวิทยาทั่วไป - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร: 0-2594-0020-65
ศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โทร: 0-2921-3400-9 ต่อ 2136, 2137, 2138
ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โทร: 0-2910-1600 - 45 ต่อ 1120-1121
แผนกรังสีวิทยา - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ชั้น 1
โทร: 0-3764-0000 ต่อ 1104
ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โทร: 0-2804-8959-70 ต่อ 5033, 5055 หรือ โทรสาร. 0-2454-1914
ศูนย์วินิจฉัยโรค - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร: 0-5391-0999 ต่อ 127, 128
แผนกรังสีวินิจฉัย - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โทร: 0-3881-2702-18 ต่อ 1110, 1108
แผนกรังสีวิทยา - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
โทร: 0-3762-7000

ศูนย์บริการอื่นๆ