เรามีศูนย์หัวใจและศูนย์ตรวจสวนหัวใจที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร

ทั้งการรักษาโดยการสวนหัวใจและรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเพื่อให้การดูแลหัวใจและการรักษาทางคลินิกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสนับสนุนทางการแพทย์

บริการของเรา

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยยากระตุ้นหัวใจและตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การวินิจฉัยโดยการฉีดสีสวนหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย
 • การขยายหลอดเลือดกรณีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดแดงตีบตันที่เลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง ไต แขน ขา
 • การรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงปอด
 • การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส
 • การผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • การตรวจสุขภาพโรคหัวใจ
 • การวินิจฉัยโรคหัวใจ
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
  • การตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร
  • การปิดผนังหัวใจหรือหลอดเลือดรั่ว
 • การผ่าตัดหัวใจ
  • การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงโป่งพอง หรือปริแตก
 • แพทย์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์หัวใจ
  • กุมารแพทย์หัวใจ
  • ศัลยแพทย์หัวใจ

สถานที่ & ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์หัวใจ -โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั้น 2
โทร: 0-2836-9999 ต่อ 2821-3
แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
โทร: 0-2594-0020-65 ต่อ 1113
ศูนย์หัวใจ -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
โทร +85621 833333
ศูนย์หัวใจ -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 1
โทร: 0-2910-1600 ต่อ 1080, 1081
ศูนย์หัวใจ -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โทร. 0-2804-8959 ต่อ 8230, 8112
ศูนย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โทร : 0-2339-0000 ต่อ 2051 – 2052
ศูนย์หัวใจ -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910999 ต่อ 177,708 ฉุกเฉิน โทร. 053-700200
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ -โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โทร: 0-3881-2702 ต่อ 1161

ศูนย์บริการอื่นๆ