กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช (KV) เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นปี 2557

ให้บริการด้านรักษาพยาบาลทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันสังคมเป็นหลัก

ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช มีทั้งสิ้น 2 สาขา คือ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี และโรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา

คลินิกและศูนย์การแพทย์

 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกกุมารเวชกรรม
 • แผนกจักษุวิทยา
 • แผนกตรวจสุขภาพ
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกรังสีวิทยา
 • แผนกโรคผิวหนัง
 • แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
 • แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 • แผนกศูนย์หัวใจ
 • แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
 • แผนกห้องคลอดเด็กอ่อน
 • แผนกหู คอ จมูก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • แผนกไอซียู