กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (KH) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไประดับกลางและกลุ่มลูกค้าประกันสังคม

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

ปัจจุบันเรามีโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ทั้งสิ้น 9 สาขา และคลินิกอีก 1 สาขา

คลินิกและศูนย์การแพทย์

 • ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจ
 • ศูนย์ภาพ
 • ศูนย์ปฏิบัติการด้านหัวใจ
 • ศูนย์มะเร็ง
 • ศูนย์เลสิคและดวงตา
 • ศูนย์การแพทย์แผนจีน
 • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์การแพทย์แผนไทย
 • ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์
 • ศูนย์สุขภาพ
 • ศูนย์กายภาพบำบัด
 • ศูนย์วารีบำบัด
 • ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ