ยินดีต้อนรับสู่บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) ที่ซึ่งการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงคือความมุ่งมั่นของเรา

เราเชื่อในพลังของการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งและการให้บริการจากหลากหลายสาขาวิชาจะส่งมอบสุขภาพและความสุขให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด ด้วยการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพของเรา

หลักในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอย่างเป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงสังคมรอบข้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ความโปร่งใส

ความน่าเชื่อถือ

ความเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสุขภาพแห่งประเทศไทย

ดูตำแหน่งงานว่าง