บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120