บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย

ครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ

ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคหัวใจและระบบหลอดเลือด อย่างครบวงจร

ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย
ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย
ศูนย์ภาพการแพทย์วินิจฉัย

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการสูงในการตรวจและวินิจฉัยแต่ละระบบ

ศูนย์ตา
ศูนย์ตา
ศูนย์ตา

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาที่มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด โรคทางตาที่ครอบคลุมทุกโรค

ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์มะเร็ง

การรักษาด้วยเคมีบำบัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเร็ง ไม่กลับมาเป็นซ้ำ และไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

ให้บริการรักษาและตรวจสอบสาเหตุภาวะผู้มีบุตรยาก และจัดการรักษาด้วยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีบลาสโตซิสท์ คัลเจอร์ (Blacstocyst Culture)

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน
ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน
ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟูและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลเบาหวานอย่างตรบวงจร