ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

เรามีศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ดำเนินการโดยแพทย์และนักวิทยาศาตร์ผู้ชำนาญการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เพื่อให้บริการตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก และรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานด้วยวิธีบลาสโตซิสท์ คัลเจอร์ (Blastocyst Culture) รวมถึงทำการตรวจโครโมโซมเพื่อดูความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูก

สถานที่ & ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั้น 4
โทร: 0-2836-9999 ต่อ 4706

ศูนย์บริการอื่นๆ