โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การบริหารงานของ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น ศูนย์หัวใจ, ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง, การผ่าตัดขั้นสูง, ศัลยกรรมกระดูกขั้นสูง, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์เท้าเบาหวาน, ศูนย์ศัลยกรรมความงามและศัลยกรรม, ศูนย์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศูนย์ไตเทียม, การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) ฯลฯ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และบุคลากรจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

2556

เปิดให้บริการ

150

เตียงจดทะเบียน

84

ห้องตรวจ

คลินิกและศูนย์การแพทย์

 • ศูนย์เท้าเบาหวาน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศูนย์ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารขั้นสูง
 • ศูนย์สำหรับอาการปวดท้องและท้องผูก
 • ศูนย์โสตศอนาสิกวิทยา
 • ศูนย์จักษุวิทยาขั้นสูง
 • ศูนย์ไตเทียม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • โอเอซิส เวลเนส เซ็นเตอร์
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์
 • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • ศูนย์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • ศูนย์สูตินรีแพทย์โลก
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
 • อายุรศาสตร์ขั้นสูง
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัย
 • ศูนย์เต้านม
 • ศูนย์ศัลยกรรมขั้นสูง
 • ศัลยกรรมกระดูกขั้นสูง
 • อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
 • ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
 • ศูนย์รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล