น้ำดื่มวิตามิน

"Kasemrad Vitamins and Mineral Water : เกษมราษฎร์ วิตามิน แอนด์ มิเนอรัล วอเตอร์"

เครื่องดื่มวิตามินและแร่ธาตุ ที่ถูกค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยคณะแพทย์, นักโภชนาการ และผ่านกระบวนการผลิตมาเป็นอย่างดี เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกคน มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จากการดื่มน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพร้อมด้วยคุณประโยชน์ต่างๆ จากวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สหคลินิก บางกอก เชน แลบบอราทอรี่ และพยาธิสภาพ

คือ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พยาธิวิทยา พยาธิกายวิภาคและเซลล์วิทยา ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และรวดเร็วในการให้บริการ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มในเครือบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

การบริการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
กลุ่มงาน Flow cytometry
กลุ่มโรคภูมิแพ้
กลุ่มงานตรวจสุขภาพ
กลุ่มงานจุลชีววิทยา
กลุ่มงานอณูชีวโมเลกุล
กลุ่มการตรวจทางเซลล์วิทยา และชิ้นเนื้อ พยาธิกายวิภาค