กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2565
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
Thailand Focus 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
เวลา 15:15 - 16:00 น.
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
เวลา 10.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
เวลา 15:15 - 16:00 น.
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564