กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566

เวลา 10.30 น. จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM) ณ ห้องประชุม The World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและจัดประชุม e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566

ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565