นพ.เฉลิม รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566
นพ.เฉลิม รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566
WMC ร่วมกับ SENERA Senior Wellness บางบัวทอง พร้อมเปิดให้บริการผู้สูงอายุ
WMC ร่วมกับ SENERA Senior Wellness บางบัวทอง พร้อมเปิดให้บริการผู้สูงอายุ
BCH ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคม THAI VI เข้าเยี่ยมชมรพ.เวิลด์เมดิคอล
BCH ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคม THAI VI เข้าเยี่ยมชมรพ.เวิลด์เมดิคอล
รพ.เวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ “WMC New Frontier Cancer Center”
รพ.เวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ “WMC New Frontier Cancer Center”
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เปิดให้บริการ Kasemrad Aesthetic Clinic
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เปิดให้บริการ Kasemrad Aesthetic Clinic
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
BCH ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสถาบัน CAC
BCH ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสถาบัน CAC
BCH ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ระดับ “AA”
BCH ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ระดับ “AA”
BCH ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ
BCH ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ
WMC จับมือ SENERA Senior Wellness พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย
WMC จับมือ SENERA Senior Wellness พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต
BCH เข้าทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
BCH เข้าทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6