BCH จับมือ MEDEZE Group เปิดศูนย์จัดเก็บเซลล์
BCH จับมือ MEDEZE Group เปิดศูนย์จัดเก็บเซลล์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ คว้ารางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ ดีเด่นด้านบริหาร
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ คว้ารางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ ดีเด่นด้านบริหาร
“พีท-กันตพร” รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล
“พีท-กันตพร” รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ม.มหิดล
นพ.เฉลิม รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566
นพ.เฉลิม รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566
WMC ร่วมกับ SENERA Senior Wellness บางบัวทอง พร้อมเปิดให้บริการผู้สูงอายุ
WMC ร่วมกับ SENERA Senior Wellness บางบัวทอง พร้อมเปิดให้บริการผู้สูงอายุ
BCH ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคม THAI VI เข้าเยี่ยมชมรพ.เวิลด์เมดิคอล
BCH ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคม THAI VI เข้าเยี่ยมชมรพ.เวิลด์เมดิคอล
รพ.เวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ “WMC New Frontier Cancer Center”
รพ.เวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ “WMC New Frontier Cancer Center”
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เปิดให้บริการ Kasemrad Aesthetic Clinic
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เปิดให้บริการ Kasemrad Aesthetic Clinic
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
BCH ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสถาบัน CAC
BCH ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสถาบัน CAC
BCH ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ระดับ “AA”
BCH ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ระดับ “AA”
BCH received an “Excellent” CG scoring or 5-star rating
BCH received an “Excellent” CG scoring or 5-star rating