กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (KIH) เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแบบบูรณาการด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนทั่วไประดับกลางบน มีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการเป็นที่แรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการขยายโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกไปอีก 2 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น อรัญประเทศ และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น เวียงจันทน์

คลินิกและศูนย์การแพทย์

 • ศูนย์บาดเจ็บฉุกเฉิน
 • ศูนย์บาดเจ็บกระดูกและข้อ
 • ศูนย์โรคมะเร็งลำไส้และริดสีดวงทวาร
 • ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ข้อเข่า ไหล่ และข้อเท้า
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป
 • ศูนย์ผิวหนังและความงาม
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์จักษุวิทยา
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ : คลินิกภูมิแพ้
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ : คลินิกโรคไต
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ : คลินิกสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ : คลินิกเด็กดี
 • ศูนย์กุมารเวชศาสตร์ : คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อในเด็ก: วัยแรกรุ่นและโรคอ้วน
 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อในเด็ก: การเจริญเติบโตและโรคอ้วน
 • ศูนย์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • ศูนย์มะเร็งทางนรีเวช
 • คลินิกปริกำเนิดในศูนย์สูติกรรม
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • ศูนย์อายุรศาสตร์
 • คลินิกเวชศาสตร์เนื้องอก
 • ศูนย์ต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย
 • คลินิกเบาหวาน
 • ศูนย์เวชศาสตร์การเดินทาง
 • คลินิกโลหิตวิทยา
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์บำบัดอาการปวด
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ศูนย์เต้านม
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์เวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
 • ศูนย์ไตและไตเทียม
 • ศูนย์คลินิกความดันโลหิตสูง
 • ศูนย์บำบัดอาการปวดโดยวิสัญญีแพทย์
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • ศูนย์ประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง
 • ศูนย์จิตเวชศาสตร์และจิตเวชเด็กทั่วไป
 • ศูนย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • คลินิกโรคติดเชื้อ