บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่มดังนี้ (ก) กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ (ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ ในที่นี้จะเรียกว่า (“กลุ่มบริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงได้เกี่ยวกับคุกกี้ที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ รวมถึงบทบาทที่คุกกี้ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์หรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ หรือสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลรายส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้ หากคุกกี้ถูกลบการตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น ผู้ใช้บริการสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้อาจรวมถึง IP address รหัสโฆษณาบนมือถือ คุณลักษณะของเบราว์เซอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์เฉพาะ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา การอ้างอิง URL บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นบนมือถือและแท็บเล็ต

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของกลุ่มบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดเก็บและวิธีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปใช้

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะแสดงผลว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การบันทึกการตั้งค่าแรกบนเว็บไซต์จะทำให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ในอนาคต ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. ประเภทของคุกกี้

3.1 คุกกี้ที่มีความจําเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ที่มีความจําเป็น คือ คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขออย่างถูกต้องและปลอดภัย คุกกี้ประเภทนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการอย่างเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการใช้งานเว็บไซต์

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ จัดทําเนื้อหาที่น่าสนใจและแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น

4. รายการของคุกกี้ที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้

ประเภท ชื่อคุกกี้ โดเมน ผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจําเป็น _session .bangkokchainhospital.com Laravel เพื่อรักษาเซสชั่นผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อโดยวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และไซต์
XSRF-TOKEN .google.com Google recaptcha เพื่อปกป้องเว็บไซต์จากการโจมตีแบบ CSRF
_GRECAPTCHA .bangkokchainhospital.com Google Analytics เพื่อปกป้องเว็บไซต์จากการโจมตีของสแปมที่เป็นอันตราย
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ _ga_K0DMNBHPXN .bangkokchainhospital.com Google Analytics คุกกี้นี้ติดตั้งโดย Google Analytics
_ga .bangkokchainhospital.com Google Analytics เพื่อคำนวณผู้เยี่ยมชมข้อมูลเซสชันและแคมเปญและติดตามการใช้งานเว็ปไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้นี้จัดเก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อจดจำผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ
_gid .bangkokchainhospital.com Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร พร้อมทั้งสร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนที่รวบรวมรวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุชื่อ
_gat_gtag_UA_175303199_8 .bangkokchainhospital.com Google เพื่อแยกแยะผู้ใช้เว็ปไซต์

5. การลบคุกกี้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปิดการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการสามารถลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุกกี้

กลุ่มบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

นโยบายการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565