เรามีศูนย์มะเร็งที่ให้บริการตั้งแต่คัดกรอง วินิจฉัย และรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสนับสนุนทางการแพทย์

การรักษาด้วยเคมีบำบัด

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายจากโรคโดยไม่กลับมาเป็นซ้ำ

ควบคุมโรคให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือไม่โตขึ้น และไม่ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่น

บรรเทาอาการของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยาเคมีบำบัดไม่ได้มีผลเฉพาะกับเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่อาจส่งผลต่อเซลล์ปกติและการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ ทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ภูมิคุ้มกันต่ำ ท้องร่วง ผมร่วง ซึ่งอาการเหล่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยา ความพร้อมของร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย

การเลือกใช้ยาเคมีบำบัด

การเลือกใช้ยาเคมีบำบัดที่ถูกต้องทั้งชนิด ปริมาณ และระยะเวลาการให้ยา มีความสำคัญต่อประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก เนื่องจากยาเคมีบำบัดจัดเป็นยาอันตราย การได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง แต่หากได้รับยาในปริมาณที่น้อยเกินไปก็อาจไม่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้

การเลือกสูตรยาเคมีบำบัด แพทย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง อายุ ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โรคประจำตัว ประวัติการรักษามะเร็งในอดีต ผลข้างเคียง การออกฤทธิ์เสริมหรือต้านฤทธิ์ระหว่างยาเคมีบำบัดเมื่อใช้หลายชนิดร่วมกัน โดยผู้ป่วยอาจได้รับยาเคมีบำบัดเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิด ซึ่งการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาเพียงชนิดเดียว

สถานที่ & ช่องการทางติดต่อ

ศูนย์มะเร็งเต้านม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 1
โทร: 0-2910-1600 ต่อ 1030, 1031
ศูนย์เคมีบำบัด - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โทร: 0-2804-8959 ต่อ 5077, 5106

ศูนย์บริการอื่นๆ