‘หมอเฉลิม’ รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลรางวัลแห่งการเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม ให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจาก BCH และโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร และพนักงาน พร้อมกับร่วมกันดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทย อันจะเห็นได้จากช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในเครือฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยและให้บริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที