‘เวิลด์เมดิคอล’ ลงนาม MOU ร่วมมือทางการแพทย์กับ ‘ลาวิดา’ นำผู้ป่วยชาวจีนเข้ารักษา

(23 มี.ค. 66) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท ลาวิดา แอดวานซ์ เฟอร์ติลิตี้ แอนด์ เจเนติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ และคุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ลาวิดา แอดวานซ์ เฟอร์ติลิตี้ แอนด์ เจเนติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน

โดยมี ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , คุณสุธาวดี มดแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , MISS JIANG BOWEN ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ลาวิดา แอดวานซ์ เฟอร์ติลิตี้ แอนด์ เจเนติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด , คุณช่อลัดดา แซ่หลอ ผู้จัดการฝ่ายเวชศาสตร์ชะลอวัย บริษัท ลาวิดา แอดวานซ์ เฟอร์ติลิตี้ แอนด์ เจเนติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและการดูแลจัดการรับและส่งต่อผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ในราชอาณาจักรไทย โดยเน้นกลุ่มผู้รับบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก และกลุ่มผู้รับบริการด้าน Anti-Aging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ในการยกระดับการรักษา ด้วยความพร้อมของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล จึงพร้อมให้บริการลูกค้าที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก