BCH มอบ AED ให้ บช.ก.บริการประชาชนเหตุการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 12 มิ.ย. 66 - แพทย์หญิงพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน

โดยมี พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พ.ต.อ. บุญลือ ผดุงถิ่น รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม เป็นผู้รับมอบเครื่อง AED ดังกล่าว โดยจะนำไปติดตั้งในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ซึ่ง BCH และโรงพยาบาลในเครือ มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการรักษาฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ การบริจาคเครื่อง AED จำนวน 3 เครื่องในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยเกิดหัวใจหยุดเต้นแต่ไม่มีเครื่องมือในการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตก่อนที่แพทย์จะเดินทางไปถึง อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลประชาชนอีกด้วย