โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเกิดโรค ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ

ทางศูนย์โรคหัวใจเปิดให้บริการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัดและเภสัชกร โดยทำการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในระยะ 10 ปีข้างหน้า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเกิดโรค ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ ทางศูนย์โรคหัวใจเปิดให้บริการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัดและเภสัชกร โดยทำการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในระยะ 10 ปีข้างหน้า

มั่นใจในการรักษา ด้วยบริการที่ครอบคลุม

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยยากระตุ้นหัวใจและตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การวินิจฉัยโดยการฉีดสีสวนหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (Balloon angioplasty)
 • การขยายหลอดเลือดกรณีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • การขยายหลอดเลือดแดงตีบตันที่เลี้ยงอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ไต แขน ขา
 • การรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงปอด
 • การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (CABG)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

 • การตรวจสุขภาพโรคหัวใจ
 • การวินิจฉัยโรคหัวใจ
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการออกกำลังกาย (EST)
  • การตรวจคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter)
  • การตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ (Coronary Angiogram)
 • การรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ตลอด 24 ชั่วโมง (PCI)
  • การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร
  • การปิดผนังหัวใจหรือหลอดเลือดรั่ว
 • การผ่าตัดหัวใจ
  • การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงโป่งพอง หรือปริแตก
 • การตรวจสุขภาพโรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์หัวใจ
  • กุมารแพทย์หัวใจ
  • ศัลยแพทย์หัวใจ

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ศูนย์หัวใจ ชั้น 2
โทร. 02-836-9999 ต่อ 2821-3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
โทร : 02-5940020-65 ต่อ 1113
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
โทร +85621 833333
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แผนกผู้ป่วยนอก ( OPD ) ศูนย์หัวใจชั้น 1
โทร.0-2910-1600 ต่อ 1080 , 1081
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ศูนย์หัวใจ
โทร. 0-2804-8959 ต่อ 8230, 8112
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง แผนกอายุรกรรม
โทร : 0-2339-0000 ต่อ 2051 – 2052
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910999 ต่อ 177,708 ฉุกเฉิน โทร. 053-700200