ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ ให้บริการรักษาและตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก และจัดการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน

ด้วยวิธีบลาสโตซิสท์ คัลเจอร์ (Blastocyst Culture) รวมถึงทำการตรวจโครโมโซมเพื่อดูความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการตั้งครรภ์ " ทำการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านรักษาภาวะมีบุตรยาก

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4
โทร 02-836-9999 ต่อ 4706