BCH ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคม THAI VI เข้าเยี่ยมชมรพ.เวิลด์เมดิคอล

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพรสุดา หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานร่วมให้การต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยในกิจกรรมทางผู้บริหารและทีมงานได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมบริษัทฯ ผลการดำเนินงานในอดีต รวมไปถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินกิจการในอนาคตให้แก่นักลงทุน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ตอบประเด็นข้อซักถามจากนักลงทุน และเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อาทิ หอผู้ป่วยใน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู