ติดต่อเรา

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 028369990
โทรสาร : 021064858
อีเมล์ : [email protected]


แบบฟอร์มติดต่อ