ร่วมงานกับ BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 12 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้