ลำดับ โบรคเกอร์ กำไรต่อหุ้น (บาท) P/E (เท่า) P/BV (เท่า) ราคาเป้าหมาย คำแนะนำ แก้ไขล่าสุด เอกสาร
2565F 2566F 2565F 2565F
1 Kiatnakin 1.60 0.95 11.75 3.10 22.00 Neutral 25/05/2565
2 CGS-CIMB 1.46 1.16 13.00 3.37 24.50 Buy 13/05/2565
3 LHS 1.66 0.73 11.30 2.98 24.00 Buy 26/05/2565
4 Asia Plus 1.74 0.61 10.80 3.00 20.20 Switch 26/05/2565
5 ASIAwealth 1.65 0.77 11.40 3.00 25.00 Buy 26/05/2565
6 Krungsri 1.61 0.87 11.80 3.20 23.60 Hold 30/05/2565
7 Finansia 1.87 0.79 10.10 3.20 28.50 Buy 25/05/2565
8 SCBS 1.40 0.73 13.40 3.20 24.00 Neutral 26/01/2565
9 Yuanta 2.27 0.93 8.20 2.20 26.50 Buy 26/05/2565
10 UOBKH 1.50 0.70 12.10 3.40 18.00 Hold 27/05/2565
11 Nomura 1.62 0.68 11.51 3.06 23.70 Neutral 26/05/2565
12 Pi (CGS) 1.60 0.80 12.00 3.10 21.00 Buy 26/05/2565
13 Bualuang N/A N/A N/A N/A 22.00 Hold 26/05/2565
14 Macquarie 1.65 0.74 11.40 3.20 27.50 Outperform 25/05/2565
15 KGI 1.80 1.08 10.40 3.00 28.00 Outperform 26/05/2565
16 Phillip Capital 1.65 1.07 11.6 3.5 24.2 Buy 14/06/2565
17 Credit Suisse 1.22 0.74 15.60 3.64 27.50 Outperform 27/05/2565
Average 1.62 0.83 11.97 3.13 24.14
High 2.27 1.16 16.69 3.64 28.50
Low 1.22 0.61 8.20 2.20 18.00
Median 1.62 0.78 11.63 3.15 24.00