ติดต่อเรา

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 028369907
โทรสาร : 021064858
อีเมล์ : info@bangkokchainhospital.com


แบบฟอร์มติดต่อ