ร่วมงานกับ BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 11 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งจำนวนวันที่ประกาศ รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส 1 19/06/2017 ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานสนับสนุน 1 19/06/2017 ข้อมูลเพิ่มเติม